Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Tunnustuskirjojen lyhenteet ja viittauskäytännöt

Tunnustuskirjojen lyhenteet ja viittauskäytännöt

Tunnustuskirjat määrittävät, mitä on kirkkomme luterilaisuus. Koska tunnustuskirjoilla on tällainen asema, niihin viitataan teologisessa keskustelussa, sekä akateemisessa että kirkollisessa teologiassa.

Kirkollisessa keskustelussa näkee yleensä viitteitä Tunnustuskirjoihin sivunumeron perusteella. Tällöin tarkoitetaan suomenkielisen kirjan sivunumeroa. Tunnustuskirjojen verkkoversion teksti perustuu SLEY-kirjojen vuonna 1990 julkaisemaan teokseen Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat (ISBN 951-617-830-8). Viittaaminen kirjan sivunumeron perusteella ei kannata, koska vertailu tekstin muihin julkaisuihin, esimerkiksi eri kieliversioihin ja tähän internetjulkaisuun, vaikeutuu.

Viittauksissa käytetään kirjan lyhennettä

Parempi viittauskäytäntö on viitata tunnustuskirjojen yksittäisiin teksteihin niiden oman nimen mukaan. Alla olevaan luetteloon on kerätty kaikkien kirjojen suomen-, latinan-, saksan- ja englanninkieliset nimet. Muutamassa teoksessa on myöhemmin vakiintunut käyttöön toinen nimi. Näissä alkuperäinen nimi on annettu suluissa.

Tunnustuskirjojen kokonaisuuden nimi on Yksimielisyyden kirja. Todisteiden luettelo -niminen osa ei varsinaisesti ole tunnustusteksti, vaan liite. Ruotsissa ja Suomessa on Yksimielisyyden kirjan yhteyteen liitetty usein Upsalan kokouksen päätös, joka ei myöskään ole tunnustustekstin asemassa.

Suomi Latina Saksa Englanti Lyhenne
Yksimielisyyden kirja Liber concordiae Konkordienbuch Book of Concord LC
Yksimielisyys Praefatio Concordia Vorrede Preface to the Christian Book of Concord
Kolme vanhan kirkon tunnustusta Tria symbola Catholica seu Oecumenica Die drei Hauptsymbola The Three Universal or Ecumenical Creeds Apostolicum Nicaenum Quicumque
Augsburgin tunnustus (Uskon tunnustus) Confessio Augustana (Confessio fidei) Augsburgisches Konfession (Confessio oder Bekenntnis des Glaubens) The Augsburg Confession (The Confession of Faith) CA
Augsburgin tunnustuksen puolustus Apologia Confessionis Augustanae Apologia der Konfession Apology of the Augsburg Confession Apol.
Schmalkaldenin opinkohdat Articuli Smalcaldici (Articuli christianae doctrinae) Die Schmalkaldischen Artikel (Artikel christlicher Lehre) The Smalcald Articles SO (joskus myös AS = Articuli Smalkaldici
Paavin valta ja johtoasema De potestate et primatu papae tractatus Von der Gewalt und Obrigkeit des Papstes The Treatise on the Power and Primacy of the Pope TP
Vähä katekismus Catechismus minor Enchiridion Der kleine Katechismus The Small Catechism VK (joskus myös KK = Kleine Katechismus)
Iso katekismus Catechismus maior Der grosse Katechismus The Large Catechism IK (joskus myös DK = Deutsch Katechismus)
Yksimielisyyden ohje Formula concordiae Die Konkordienformel Formula of Concord FC
Tiivistelmä Epitome The Epitome (of the Formula of Concord) FC-Ep.
Täydellinen selitys Solida declaratio The Solid Declaration (of the Formula of Concord) FC-SD
Todisteiden luettelo Catalogus testimoniorum Vorzeichnüs der Zeugnissef Catalog of Testimonies FC-CT
Upsalan kokouksen päätös Decretum Upsaliense Uppsala Decree Decr.
Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche BSLK tai BSELK


Jotta viittaus olisi selkeämmin määritelty, annetaan kirjan nimen jälkeen roomalaisilla numeroilla luku. Viittaus lukuun on kuitenkin edelleen kohtalaisen epämääräinen, joten lisäksi annetaan tekstin osan (kappale, sektio) numero. Näin esimerkiksi tällainen viite, "Augsburgin tunnustuksen puolustus II, 7" viittaa kohtaan tuossa tekstissä, joka alkaa sanoilla "Me emme kuitenkaan maininneet ainoastaan pahaa himoa..."

Teksteissä, joissa tunnustuskirjoihin viitataan ahkerasti, on syytä käyttää lyhenteitä teosten nimistä. Suomessa lyhenteet ovat vakiintuneet osin latinankielisten, osin suomenkielisten nimien perusteella. Mikäli lyhenteitä käytetään tekstissä, ne tulee aina selittää lyhenneluettelossa.

Aiemmin mainittuun Puolustuksen tekstiin voidaan siis viitata lyhyemmin: kyseessä on "Apol. II, 7". Ohessa on kuva, joka selventää viitteen muodostumista.

Lukija voi törmätä erityisesti akateemisessa tekstissä lyhenteeseen BSLK tai BSELK. Kyseessä on Yksimielisyyden kirjan tieteellinen tekstieditio Die Bekenntnisschiften der evangelisch-lutherischen Kirche, jonka 12. painos on julkaistu 1998 (Göttingen: Vandenhoed & Ruprecht). Kirjassa on tunnustuskirjojen saksan- ja latinankielinen teksti. BSELK:een viitataan sivunumeron perusteella, usein teoksen oman viitteet lisäksi. Aiemmin mainittu viite on siten "Apol. II, 7 (BSLK 148)".

Linkittäminen tunnustuskirjan verkkoversioon

Tekstin osien numerot eivät ole verkkoversiossa suoraan näkyvissä, mutta ne löytyvät hypertekstiankkureina itse tekstistä. Saat ne näkyviin, kun - hieman selaimestasi riippuen - valitset tekstin ja valitset "Näytä valinnan lähdekoodi" (View Selection Source) tai koko sivun koodin osalta "Näytä lähdekoodi" (View Source).

Esimerkiksi mainitusta Apol. II, 7 -kohdasta löytyy ankkuri, joka on nimikoitu II7. Jos tahdot linkittää suoraan tähän kohtaan, voit tehdä linkin kyseiselle Apologian sivulle ja kyseiseen ankkuriin #-merkillä. Linkki muodostuu lopulta muotoon: http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/puolustus/II.html#II7

Viittaus- ja linkittämisesimerkkejä

Kohta Alkaa sanoilla Lyhenne Linkki
Augsburgin tunnustus, luku XIII, kohta 2 Sen tähden sakramentteja... CA XIII, 2 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/augstunn.html#XIII2
Augsburgin tunnustuksen puolustus, luku II, kohta 7 Me emme kuitenkaan... Apol. II, 7 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/puolustus/II.html#II7
Schmalkaldenin opinkohdat, osa II, artikla II, kohta 5 Saarnattakoon julkisesti, että... SO II, II, 5 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/s/eka.html#Toinen5
Paavin valta ja johtoasema, kohta 39 Ensiksikin on varmaa... TP 39 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/pavalta.html#39
Vähä katekismus, Kymmenen käskyä (osa I), neljäs käsky (kohta 8) Kunnioita isääsi ja äitiäsi VK I, 8 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/vahakatekismus.html#k8
Iso katekismus, osa IV (kaste), kohta 17 Ymmärrä siis, mikä ero... IK IV, 17 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ik/4osa.html#17
Yksimielisyyden ohje, Tiivistelmä, luku IV, kohta 5 Jos kerran usko on todellinen... FC-Ep. IV, 5 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/yo/t4.html#5
Yksimielisyyden ohje, Täydellinen selitys, luku VII, kohta 97 Ensiksi konkreettinen, ruumiillinen... FC-SD VII, 97 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/yo/7.html#97


Juha Leinonen, teologian kandidaatti, toukokuu 2011

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.