Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Augsburgin tunnustuksen puolustus

Augsburgin tunnustuksen puolustus

Taustaa
Augsburgin tunnustuksen puolustus (latinaksi Apologia Confessio Augustanae, lyhennetään Apol.) on nimensä mukaisesti teksti, jossa puolustetaan Augsburgin tunnustuksessa esitettyä oppia ja kirkollisia uudistuksia.

Puolustus on vastine katolilaisten teologien elokuussa 1530 julkaisemalle vastakirjoitukselle (Confutatio pontificia), johon vedoten keisari pyrki torjumaan Augsburgin tunnustuksen.

Philipp Melanchthonin vuonna 1531 kirjoittama Puolustus on Augsburgin tunnustuksen tärkein selitysteos, ja keskittyy erityisesti kiistanalaiseksi osoittautuneeseen vanhurskauttamisoppiin.

Sisällysluettelo

Esipuhe
I uskonkohta. Jumala
II uskonkohta. Perisynti
III uskonkohta. Kristus
IV uskonkohta. Vanhurskautus
    Mitä vanhurskauttava usko on
    Usko Kristukseen vanhurskauttaa
    Me saamme syntien anteeksiantamuksen yksin uskomalla Kristukseen
    Rakkaus ja laintäyttämys
    Vastaus vastapuolen esittämiin perusteluihin
VII ja VIII uskonkohta. Kirkko
IX uskonkohta. Kaste
X uskonkohta. Herran ehtoollinen
XI uskonkohta. Rippi. Syntien tunnustaminen
XII uskonkohta. Parannus
    Rippi ja hyvitysteot
XIII uskonkohta. Sakramenttien luku ja käyttö
XIV uskonkohta. Kirkollinen järjestys
XV uskonkohta. Ihmisten säätämät kirkolliset tavat
XVI uskonkohta. Maallinen hallinta
XVII uskonkohta. Kristuksen tuomiolle tulo
XVIII uskonkohta. Vapaa ratkaisuvalta
XIX uskonkohta. Synnin alkusyy
XX uskonkohta. Hyvät teot
XXI uskonkohta. Pyhien avuksihuutaminen
XXII uskonkohta. Herran ehtoollisen molemmat muodot
XXIII uskonkohta. Pappien avioliitto
XXIV uskonkohta. Messu
    Mitä uhri on? Uhrin lajit
    Isien käsitys uhrista
    Sakramentin käyttö ja uhri
    Messun nimitykset
    Vainajien puolesta pidettävä messu
XXVII uskonkohta. Luostarilupaus
XXVIII uskonkohta. Kirkollinen valta

Etusivu: kaikki tunnustuskirjat

Muilla kielillä

Ruotsiksi

Englanniksi

Saksaksi

(Suomen ev.lut. kirkko ei vastaa tämän sivuston ulkopuolelle johtavien linkkien sisällöstä.)

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.